Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

O Nas

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej to ogólnopolskie stowarzyszenie społeczno-kombatanckie, popularyzujące historię żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Olkuskie struktury zrzeszające byłych żołnierzy AK powstały w 1989 r. W ciągu ponad trzydziestu lat przez szeregi organizacji przewinęło się prawie 200 osób.

Koło prowadzi aktywną działalność w mediach społecznościowych. Zapraszamy na nasze profile na Facebooku, Instagramie oraz Youtube.

Koło realizuje cele statutowe przez:
– działalność naukową i popularnonaukową (kwerendy naukowe, wywiady ze świadkami historii, przygotowywanie publikacji, wystaw, wykładów, filmów dokumentalnych),
– pomoc żyjącym kombatantom oraz opiekę nad grobami weteranów i miejscami pamięci,
– rekonstrukcję historyczną, w tym w inscenizacje, rajdy historyczne i gry miejskie, pokazy, manewry, filmy i sesje zdjęciowe,
– organizację uroczystości patriotycznych i udział w nich.

Historia Koła

Zebranie założycielskie

26 października 1989 r. odbyło się zebranie założycielskie olkuskiego oddziału Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej. Członkami założycielami byli:

 1. por. Mieczysław Świerczewski, prezes Zarządu Okręgu Śląskiego SŻAK,
 2. mjr Kazimierz Kluczewski „Pijok”, b. dowódca konspiracyjnego Pułku „Srebro” i komendant Obwodu Olkusz AK (1911–1995),
 3. Leopold Florek „Sufler” (1921–2011),
 4. Leonard Bigaj „Śmiały” (1929–2012),
 5. Romuald Misiowiec „Stefan” (1919–1999),
 6. Fryderyk Banyś „Zegarek” (1920–1996),
 7. Wiesław Kluczewski „Braciszek” (1922–2006),
 8. Tadeusz Kępka „Kos” (1920–2010),
 9. Jan Jarno „Gorzoła”, „Filip” (1923–2008),
 10. Józef Zub „Leśnik” (1923–2014),
 11. Roman Węglarz „Kula”(1919–2001),
 12. Henryk Skoczek „Wiaterek” (1928–2008),
 13. Janina Słuszniak „Jana” (1921–2011),
 14. Adolf Kieres „Volt” (1925–2017),
 15. Wanda Konopnicka „Perełka”.

Prezesi zarządu

Tymczasowym prezesem zarządu został Leopold Florek, żołnierz drużyny dywersyjnej Obwodu Olkusz, zaś prezesem honorowym Kazimierz Kluczewski. 15 lutego 1990 r. miało miejsce pierwsze zebranie sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego prezesem został wybrany Wiesław Kluczewski, brat Kazimierza, żołnierz Pułku „Srebro”. Po scaleniu akowskich organizacji kombatanckich w 1990 r. przyjęto nazwę Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, pod którą stowarzyszenie funkcjonuje do dzisiaj. Funkcję prezesa zarządu oddziału/koła w kolejnych latach pełnili: Zenon Mędrek (1999–2003), Stanisław Sowula (2003–2016) oraz Konrad Kulig (od 2016).

Najważniejsze wydarzenia

11 listopada 1991 r. w bazylice św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu został poświęcony sztandar Koła. W roku 1997 na olkuskim cmentarzu został odsłonięty pomnik nad grobem pięciu żołnierzy AK poległych w walkach w latach 1944–1945. W 2001 r. na Starym Cmentarzu w Olkuszu odsłonięto tablicę upamiętniającą żołnierzy AK z ziemi olkuskiej. W latach 1999–2021 zostało wydanych kilka zeszytów historycznych z serii „Partyzanckie wspomnienia”. Obecnie stowarzyszenie realizuje cele statutowe za pośrednictwem m.in. przygotowania wystaw, produkcji filmów dokumentalnych, rekonstrukcji historycznych.

Sprawozdania z działalności Koła:

Szukaj

Zapraszamy na Facebooka

POLECAMY: