Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Sprawozdanie za 2019 r.

Sprawozdanie z działalności Koła Olkusz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w roku 2019.

Sprawozdanie opisowe – załącznik do Ankiety Sprawozdawczej za 2019 r.

  1. Wykaz odsłoniętych tablic: 8 marca w Zespole Szkół w Skale odsłonięta została tablica poświęcona Młodzieży Armii Krajowej. Fundatorem był IPN Kraków. 12 października w Podlesicach została odsłonięta tablica upamiętniająca żołnierzy AK i BCh.
  2. Wykaz szkół, gdzie powołano Kluby Historyczne im AK itp. Na terenie działalności Koła istnieje od 2013 r. Klub Historyczny im. Armii Krajowej przy IV LO w Olkuszu. Przy kole działa Sekcja Młodzieżowa, zrzeszająca uczniów i absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie.
  3. Wykaz prelekcji w szkołach, tematy, ilość obecnych. 29 marca prezes Koła przeprowadził lekcję historii o OP Surowiec dla uczniów SP w Bolesławiu. Lekcja została przeprowadzona w oparciu o wystawę „Oddział Hardego” stworzoną w 2017 r. we współpracy z PiMBP w Olkuszu. Uczestniczyło w niej około 30 uczniów. 17 października w Publicznej Szkole Podstawowej w Witeradowie zostało zorganizowane spotkanie olkuskiej młodzieży z ostatnim cichociemnym mjr. Aleksandrem Tarnawskim. Uczestniczyło w nim ponad 50 osób. 13 grudnia w Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu trzydziestoosobowa grupa młodzieży wysłuchała wspomnień por. Czesława Grzanki, łącznika OP Surowiec. 
  4. Wykaz organizowanych własnych uroczystości, daty, ilość uczestników. Najważniejsze inicjatywy podjęte przez Koło w 2019 r. to obchody 77. rocznicy powstania Armii Krajowej 14 lutego w MOK Olkusz z udziałem 200 osób, 33. Rajd Pieszy Szlakami Walk Oddziału „Hardego” w dniach 27-28 września (ponad 130 osób) oraz inscenizacja historyczna „Olkuszanie w walce o niepodległość i granice Rzeczypospolitej” w Rabsztynie (ponad 200 osób).
  5. Wykaz wydanych opracowań. Wystawa „V Batalion Strzelców Olkuskich”, wystawa „Olkusz i ziemia olkuska podczas II wojny światowej”, artykuły na blogu akolkusz.blogspot.com
  6. Wykaz współpracy z wojskiem, organizacjami kombatanckimi, administracją samorządową. Podczas organizacji uroczystości patriotycznych i pogrzebów kombatantów Koło współpracuje z Garnizonem Kraków, w tym z 6. Brygadą Powietrzno-Desantową w Krakowie oraz 11. Małopolską Brygadą Obrony Terytorialnej. Spośród organizacji kombatanckich najlepiej układa się współpraca z ŚZŻAK Koła: Klucze, Nowy Targ, Myślenice, Nowy Sącz, Okręg Kielce, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Oddział Olkusz, Odział Klucze, Oddział Gołcza, Oddział Wolbrom, Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział Olkusz, Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział Wolbrom, Zrzeszenie WiN Zarząd Obszaru Południowego, Stowarzyszenie Żołnierzy AK Inspektorat Maria, Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Kraków, Niezależny Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Kraków, Powiatowa Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Administracja samorządowa: Województwo Małopolskie, Powiat Olkuski, Powiat Zawierciański, Miasto i Gmina Olkusz, Miasto i Gmina Wolbrom, Gmina Klucze, Gmina Żarnowiec.
  7. Sprawozdanie z otrzymanej dla członków pomocy socjalnej, awansów.
  8. Inne formy działalności. Wykaz wszystkich inicjatyw w załączeniu.  

Koło prowadzi aktywną działalność w Internecie, mając profil na portalu Facebook (ponad 900 obserwujących użytkowników), kanał na portalu YouTube (1570 subskrybentów i 620 tysięcy wyświetleń filmów) oraz Blog, gdzie publikowane są artykuły naukowe i popularnonaukowe.

Kalendarium inicjatyw

STYCZEŃ

4 stycznia: uruchomienie nowego kanału komunikacji w mediach społecznościowych, profilu Koła na Instagramie

5 stycznia: spotkanie opłatkowo-noworoczne Koła w Muzeum Regionalnym PTTK w Olkuszu

LUTY

2 lutego: rekonstrukcja bitwy pod Skoczowem z okazji 100. rocznicy wojny polsko-czeskiej o Śląsk Cieszyński

2 lutego: wręczenie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz CORDIS NOBILIS dla prezesa Koła Konrada Kuliga

2 lutego: w wieku 98 lat zmarła ppor. Janina Tekieli, członkini Koła

14 lutego: obchody 77. rocznicy powstania AK – spotkanie młodzieży z kombatantami, projekcja filmu i pokaz sprzętu wojskowego (we współpracy z MOK Olkusz i wicestarostą Bogumiłem Sobczykiem)

23-24 lutego: rajd i inscenizacja historyczna Partyzancki Przysłop na sądecczyźnie – sekcja rekonstrukcyjna wspiera organizatora (GRH Żandarmeria)

27 lutego: zmarł Antoni Wypasek, właściciel domu rodzinnego Antoniego Kocjana (późniejszej Chaty Kocjana)

MARZEC

1 marca: IV Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Olkuszu.

3 marca: diorama rekonstrukcyjna podczas Namiotów Wyklętych w Parku Jordana w Krakowie (organizator: Studenci dla RP)

8 marca: udział w odsłonięciu tablicy Młodzieży Armii Krajowej w ZS w Skale (IPN Kraków)

10 marca: diorama rekonstrukcyjna podczas Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Naramie (LKS Novi Narama)

15 marca: wernisaż wystawy „V Batalion Strzelców Olkuskich” (we współpracy z PiMBP w Olkuszu)

18 marca: wywiad w Radio Kraków o V Batalionie Strzelców Olkuskich

24 marca: udział w odsłonięciu pomnika mjr. „Łupaszki” w Osielcu (IPN Kraków)

29 marca: lekcja historii o OP Surowiec dla uczniów SP w Bolesławiu

KWIECIEŃ

9-10 kwietnia: współpraca z Instytutem Pileckiego przy realizacji siedmiu nagrań w ramach projektu Świadkowie Epoki

11 kwietnia: msza św. w Woli Libertowskiej w 99. rocznicę urodzin por. Mieczysława Rosoła ps. Wąsik.

12 kwietnia: wysłanie kombatantom kartek wielkanocnych z życzeniami od uczniów SP 1 w Olkuszu

13 kwietnia: wywiad o Antonim Kocjanie w Polskim Radiu Program 1.

28 kwietnia: IV Manewry Partyzanckie, Brodła (Krzysztof Pięciak – SRH Wrzesień ’39)

MAJ

3 maja: udział w olkuskich obchodach Święta Konstytucji 3 Maja

3 maja: udział w Rodzinnej Grze Miejskiej Śladem Bohaterów w Skoczowie

CZERWIEC

8 czerwca: diorama rekonstrukcyjna podczas akcji krwiodawstwa „Krwioobieg Terytorialsa” w Krakowie (11. MBOT)

13 czerwca: pogrzeb por. Jana Jurczyka ps. Klon, z asystą wojskową

22 czerwca: udział w obchodach 156. rocznicy bitwy pod Golczowicami

LIPIEC

12 lipca: msza św. w intencji ofiar rzezi wołyńskiej, bazylika św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu

25 lipca: wizyta rodziny kpt. Jana Pieńkowskiego „Mohorta”, dowódcy OP „Szarańcza”

26 lipca: Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła

27-28 lipca: udział w obchodach 75. rocznicy Akcji MOST III (Zabawa, pow. tarnowski)

SIERPIEŃ

1 sierpnia: obchody 75. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego na Starym Cmentarzu w Olkuszu

2 sierpnia: pogrzeb mjr. Jerzego Krusensterna ps. Tom (Kraków)

15 sierpnia: widowisko historyczne „Bitwa Warszawska 1920” w Ossowie, wystawienie sekcji polskiej piechoty w ramach projektu rekonstrukcyjnego GRH V Batalion Strzelców Olkuskich

18 sierpnia: msza św. za żołnierzy AK przy ołtarzu polowym w Borach Kwaśniowskich

29 sierpnia: zdjęcia do filmu TVP o Antonim Kocjanie, Rabsztyn – Chata Kocjana

31 sierpnia: inscenizacja historyczna walk wojny polsko-ukraińskiej 1919 r. (GRH V Batalion Strzelców Olkuskich)

WRZESIEŃ

1 września: Zlot Militarny na rynku w Olkuszu z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, otwarcie wystawy „Olkusz i ziemia olkuska podczas II wojny światowej”

2 września: wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2019/2020 z udziałem kombatantów, jako gości honorowych

6 września: wywiad prezesa koła dla Radia Kraków o olkuszanach podczas II wojny światowej

14 września: udział w VI Pikniku Historycznym JURA 1914 w Krzywopłotach

15 września: 48. Pielgrzymka Kombatantów AK na Jasną Górę

21 września: wycieczka autokarowa śladami II wojny światowej na ziemi olkuskiej (współpraca z UMiG Olkusz i ZKG KM)

21 września: prezentacja sprzętu partyzanckiego w ramach JUROMANII (PTTK Olkusz)

27-28 września: 33. Rajd Pieszy Szlakami Walk Oddziału „Hardego”

PAŹDZIERNIK

12 października: odsłonięcie tablicy upamiętniającej AK i BCh w Podlesicach (pow. zawierciański)

17 października: spotkanie olkuskiej młodzieży z ostatnim cichociemnym mjr. Aleksandrem Tarnawskim (PSP Witeradów)

19 października: gra terenowa i uroczystości upamiętniające akcję na niemieckie koszary w 1944 r. w Jaroszowcu

27 października: spacer historyczny „Światełko bohaterom – szlakiem mogił żołnierzy AK na olkuskim cmentarzu”

LISTOPAD

9 listopada: inscenizacja historyczna „Olkuszanie w walce o niepodległość i granice Rzeczypospolitej” (Rabsztyn, Chata Kocjana)

11 listopada: Powiatowe Obchody Święta Niepodległości (Olkusz)

11 listopada: prezentacja „Czym walczyliśmy o niepodległość” w Wiejskim Domu Kultury w Racławicach

16 listopada: obchody 105. rocznicy bitwy pod Krzywopłotami

GRUDZIEŃ

13 grudnia: spotkanie młodzieży z por. Czesławem Grzanką, prezesem koła ŚZZAK w Kluczach

19 grudnia: spotkanie wigilijne w Liceum Mundurowym w Olkuszu z kombatantami-gośćmi specjalnymi

20 grudnia: akcja Paczka dla Kombatanta (Liceum Mundurowe, ZS „Strzelec”, KŻR LOK, SP 1 w Olkuszu)

21 grudnia: uroczystości pogrzebowe gen. Tadeusza Bieńkowicza „Rączego” (Kraków)

28 grudnia: spotkanie świąteczno-noworoczne Koła (PTTK Olkusz)

Szukaj

Zapraszamy na Facebooka

POLECAMY: