Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Olkuska Baza Żołnierzy Armii Krajowej

Olkuska Baza Żołnierzy AK to internetowy wykaz członków podziemia niepodległościowego z ziemi olkuskiej. Sukcesywnie uzupełniany wykaz ma docelowo stanowić możliwie jak najbardziej pełny zbiór biogramów członków Armii Krajowej z powiatu olkuskiego w przedwojennych jego granicach. Biogramy uporządkowane są według oddziałów, do których należeli żołnierze.

ODDZIAŁ REZERWY pod dowództwem Edwarda Nowaka „Jodły” w zgrupowaniu partyzanckim Gerarda Woźnicy „Hardego”

Konspiracyjny PUŁK „SREBRO” AK – Obwód Olkusz krypt. Srebro

Pozostali:

Chcesz uzupełnić wykaz o swojego przodka? Zauważyłeś błąd w biogramie?
Skontaktuj się z nami: szzak.olkusz@gmail.com