Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Jan Pałka

Jan Pałka z Chełmu (pow. Olkusz), brat Stanisława Pałki, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Podczas działań wojennych dostał się do niewoli bolszewickiej. Po zwolnieniu z niewoli ożenił się z córką komendanta obozu jenieckiego i pozostał na stałe w Związku Sowieckim. Zginął w 1944 r. pod Tarnowem, jako żołnierz Armii Czerwonej. Jego syn, Bolesław, również jako żołnierz Armii Czerwonej zginął w 1945 r. pod Sławkowem.

Informacje nadesłał wnuk brata, Mieczysław Pasich.

Szukaj

Zapraszamy na Facebooka

POLECAMY: