Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Stanisław Pałka

Stanisław Pałka z Chełmu (pow. Olkusz), żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej.

Na zdjęciu z 1930 r. widoczne: Medal Pamiątkowy Za Wojnę 1918–1921, Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości oraz odznaka pamiątkowa 4. Pułku Artylerii Ciężkiej.

Materiały nadesłał wnuk brata Stanisława Pałki, Mieczysław Pasich.

Szukaj

Zapraszamy na Facebooka

POLECAMY: