Zmarł ppor. Zdzisław Sierka

Zmarł ppor. Zdzisław Sierka

Ze smutkiem informujemy, że 13 maja 2023 r. w wieku 90 lat zmarł ppor. Zdzisław Sierka, łącznik w zgrupowaniu partyzanckim AK „Surowiec”. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 16 maja (wtorek) o godz. 15.00 w Chechle.

fot. Rafał Jaworski

Zdzisław Sierka w działalność konspiracyjną został zaangażowany przez swojego ojca – Emila Sierkę ps. Haberko, żołnierza AK w Obwodzie Olkusz AK „Srebro” i partyzanta oddziału „Hardego” – oraz braci ojca: Apoloniusza Sierkę „Blaszanego”, Lucjana Sierkę „Walerego” i Fryderyka Sierkę. Emil Sierka zginął z rąk niemieckich 16 czerwca 1944 r. w potyczce pod Błojcem, podczas próby wydarcia się z niemieckiego okrążenia. Po śmierci rodzica, jako nastoletni chłopak Zdzisław musiał wspomagać utrzymanie rodziny. Było to możliwe m.in. dzięki kontaktom konspiracyjnym z Ludwikiem Kwiatkowskim ps. Zdrój, właścicielem młyna w Cieślinie. Do zadań Zdzisława Sierki należało przenoszenie lekarstw zorganizowanych przez lekarza Stanisława Kochmańskiego „Jaskółkę” i pielęgniarkę Kaszową. Leki przenosił z Chechła do Kwaśniowa i Cieślina przez granicę między terenami wcielonymi do III Rzeszy a Generalnym Gubernatorstwem. Zdzisław Sierka był wieloletnim działaczem i skarbnikiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła w Kluczach.

Polecane

IV Manewry Partyzanckie

IV Manewry Partyzanckie

Zmarł por. Edmund Rogalski

Zmarł por. Edmund Rogalski

1,5% podatku dla naszego Koła

1,5% podatku dla naszego Koła

Świąteczno-noworoczne paczki oraz medale dla kombatantów. Kto może je otrzymać?

Świąteczno-noworoczne paczki oraz medale dla kombatantów. Kto może je otrzymać?

Szukaj

Zapraszamy na Facebooka

POLECAMY: