Zmarł por. Edmund Rogalski

Zmarł por. Edmund Rogalski

Ze smutkiem informujemy, że 4 kwietnia 2024 r. zmarł por. Edmund Rogalski – jeden z ostatnich weteranów walk o niepodległość z ziemi olkuskiej. Edmund Rogalski był członkiem powojennej organizacji antykomunistycznej Armia Podziemna i więźniem politycznym okresu stalinowskiego. Na wieczną wartę odszedł w 93. roku życia.

Fot. Stanisław Dudek

Uroczystości pogrzebowe Zmarłego odbędą się w sobotę 6 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 na Cmentarzu w Wolbromiu.

Edmund Rogalski był członkiem Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Podczas II wojny światowej jego najbliższa rodzina była zaangażowana w działalność w Armii Krajowej. Od 1949 r. Edmund Rogalski był członkiem organizacji niepodległościowej Armia Podziemna w Wolbromiu. Brał udział w działalności pionu dywersyjnego i kolportażu ulotek. Ulotki redagowano na podstawie informacji z nasłuchu Radia Londyn. Zawierały one m.in. prawdziwe informacje o zbrodni katyńskiej. 15 kwietnia 1950 r. Edmund Rogalski został aresztowany przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa. Przesłuchania i tortury były prowadzone w PUBP w Olkuszu i Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie (Plac Inwalidów). Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie został skazany na 10 lat więzienia. Karę odbywał m.in. w zakładach karnych w Krakowie (ul. Montelupich), Jaworznie i Nowym Wiśniczu. Wyszedł z więzienia w 1956 r.

Kadr z Polskiej Kroniki Filmowej z 1951 r. Edmund Rogalski (w trzecim rzędzie między strażnikami) na ławie oskarżonych.
http://repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/6874
Fot. IPN https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/199780,Zmarl-por-Edmund-Rogalski-Bystry-dzialacz-podziemia-antykomunistycznego-wiezien-.html

Od wielu lat uczestniczył w uroczystościach patriotycznych, upamiętniających tradycje walk niepodległościowych z okresu powstania styczniowego, I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej, w tym jako chorąży sztandaru organizacyjnego. Był jednym z inicjatorów porozumienia lokalnych organizacji kombatanckich w 2005 r., tj. wolbromskich oddziałów ZWPOS i Stowarzyszenia Żołnierzy AK Inspektoratu „Maria”. Brał udział w spotkaniach z młodzieżą szkolną w szkołach i instytucjach kultury oraz podczas Rajdu Pieszego Szlakami Walk Oddziału „Hardego”, przekazując młodszym pokoleniom osobiste wspomnienia i przybliżając historię działalności niepodległościowej na ziemi olkuskiej. Wraz z ppor. Brunonem Piekarskim był twórcą Klubu Sympatyków Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego przy Zespole Szkół w Wolbromiu. Uczestniczył w pracach Powiatowej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przy staroście olkuskim. Jest jednym z bohaterów filmu „Żołnierze Niezłomni Ziemi Olkuskiej – historia i pamięć” oraz biograficznej produkcji dla TVP Historia „Księża Wolności” o ks. Zbigniewie Gadomskim i ks. dr. Piotrze Oborskim.

Został odznaczony m.in.:

  • Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości
  • Medalem Reipublicae Memoriae Meritum
  • Odznaką Weterana Walk o Niepodległość
  • Krzyżem Więźnia Politycznego Okresu Stalinowskiego
  • odznaczeniem pamiątkowym Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy AK
  • Medalem Wierni Akowskiej Przysiędze

Zdjęcie główne pochodzi z otwarcia wystawy „Z Matką Boską w kryptonimie” w Muzeum Regionalnym PTTK w Olkuszu w 2016 r. Autorem jest K. Kozioł, olkuszanin.pl. https://www.facebook.com/share/oxqs5Fvum8Hi3KSK/

Polecane

IV Manewry Partyzanckie

IV Manewry Partyzanckie

1,5% podatku dla naszego Koła

1,5% podatku dla naszego Koła

Świąteczno-noworoczne paczki oraz medale dla kombatantów. Kto może je otrzymać?

Świąteczno-noworoczne paczki oraz medale dla kombatantów. Kto może je otrzymać?

Zakończenie projektu 80. rocznicy obchodów Zgrupowania Partyzanckiego AK „Surowiec”

Zakończenie projektu 80. rocznicy obchodów Zgrupowania Partyzanckiego AK „Surowiec”

Szukaj

Zapraszamy na Facebooka

POLECAMY: