Zmarł por. Edmund Rogalski

Zmarł por. Edmund Rogalski

Ze smutkiem informujemy, że 4 kwietnia 2024 r. zmarł por. Edmund Rogalski – jeden z ostatnich weteranów walk o niepodległość z ziemi olkuskiej. Edmund Rogalski był członkiem powojennej organizacji antykomunistycznej Armia Podziemna i więźniem politycznym okresu stalinowskiego. Na wieczną wartę odszedł w 93. roku życia.

Fot. Stanisław Dudek

Uroczystości pogrzebowe Zmarłego odbędą się w sobotę 6 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 na Cmentarzu w Wolbromiu.

Edmund Rogalski był członkiem Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Podczas II wojny światowej jego najbliższa rodzina była zaangażowana w działalność w Armii Krajowej. Od 1949 r. Edmund Rogalski był członkiem organizacji niepodległościowej Armia Podziemna w Wolbromiu. Brał udział w działalności pionu dywersyjnego i kolportażu ulotek. Ulotki redagowano na podstawie informacji z nasłuchu Radia Londyn. Zawierały one m.in. prawdziwe informacje o zbrodni katyńskiej. 15 kwietnia 1950 r. Edmund Rogalski został aresztowany przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa. Przesłuchania i tortury były prowadzone w PUBP w Olkuszu i Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie (Plac Inwalidów). Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie został skazany na 10 lat więzienia. Karę odbywał m.in. w zakładach karnych w Krakowie (ul. Montelupich), Jaworznie i Nowym Wiśniczu. Wyszedł z więzienia w 1956 r.

Kadr z Polskiej Kroniki Filmowej z 1951 r. Edmund Rogalski (w trzecim rzędzie między strażnikami) na ławie oskarżonych.
http://repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/6874
Fot. IPN https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/199780,Zmarl-por-Edmund-Rogalski-Bystry-dzialacz-podziemia-antykomunistycznego-wiezien-.html

Od wielu lat uczestniczył w uroczystościach patriotycznych, upamiętniających tradycje walk niepodległościowych z okresu powstania styczniowego, I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej, w tym jako chorąży sztandaru organizacyjnego. Był jednym z inicjatorów porozumienia lokalnych organizacji kombatanckich w 2005 r., tj. wolbromskich oddziałów ZWPOS i Stowarzyszenia Żołnierzy AK Inspektoratu „Maria”. Brał udział w spotkaniach z młodzieżą szkolną w szkołach i instytucjach kultury oraz podczas Rajdu Pieszego Szlakami Walk Oddziału „Hardego”, przekazując młodszym pokoleniom osobiste wspomnienia i przybliżając historię działalności niepodległościowej na ziemi olkuskiej. Wraz z ppor. Brunonem Piekarskim był twórcą Klubu Sympatyków Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego przy Zespole Szkół w Wolbromiu. Uczestniczył w pracach Powiatowej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przy staroście olkuskim. Jest jednym z bohaterów filmu „Żołnierze Niezłomni Ziemi Olkuskiej – historia i pamięć” oraz biograficznej produkcji dla TVP Historia „Księża Wolności” o ks. Zbigniewie Gadomskim i ks. dr. Piotrze Oborskim.

Został odznaczony m.in.:

  • Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości
  • Medalem Reipublicae Memoriae Meritum
  • Odznaką Weterana Walk o Niepodległość
  • Krzyżem Więźnia Politycznego Okresu Stalinowskiego
  • odznaczeniem pamiątkowym Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy AK
  • Medalem Wierni Akowskiej Przysiędze

Zdjęcie główne pochodzi z otwarcia wystawy „Z Matką Boską w kryptonimie” w Muzeum Regionalnym PTTK w Olkuszu w 2016 r. Autorem jest K. Kozioł, olkuszanin.pl. https://www.facebook.com/share/oxqs5Fvum8Hi3KSK/

Polecane

1,5% podatku dla naszego Koła

1,5% podatku dla naszego Koła

Świąteczno-noworoczne paczki oraz medale dla kombatantów. Kto może je otrzymać?

Świąteczno-noworoczne paczki oraz medale dla kombatantów. Kto może je otrzymać?

Zakończenie projektu 80. rocznicy obchodów Zgrupowania Partyzanckiego AK „Surowiec”

Zakończenie projektu 80. rocznicy obchodów Zgrupowania Partyzanckiego AK „Surowiec”

Zadanie wykonane – Paczka dla Kombatanta 2023

Zadanie wykonane – Paczka dla Kombatanta 2023

Szukaj

Zapraszamy na Facebooka

POLECAMY: