Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Zenon Kowalski

Zenon Kowalski (1904-1981), ur. w Olkuszu syn Ignacego i Wandy z d. Wojda. W okresie I wojny światowej włączył się w działalność harcerską na terenie Olkusza. Zgłosił się w VII 1920 r. na ochotnika do Wojska Polskiego, wstępując do 201 pułku piechoty, gdzie służył w 12 kompanii. Po opuszczeniu armii pozostał w ruchu harcerskim. Doprowadził m. in. do powołania w Państwowej Szkole Rzemieślniczo-Przemysłowej drużyny. Zajmował się pracami introligatorskimi np. profesjonalnie oprawiał książki. W czasie II wojny światowej wstąpił do Armii Krajowej. W okresie powojennym wyjechał na Dolny Śląsk, gdzie uczył w nyskiej szkole. Został pochowany w Olkuszu.

Opracował Mateusz Radomski

Archiwum Rodzinne Marii Andruchowicz bratanicy Zenona

Archiwum PTTK Oddział w Olkuszu, Kolekcja Rodziny Kowalski, sygn. 1/52.

I. Libura, Krokiem zdobywców. Opowieść o I olkuskiej drużynie skautowej, Kraków 2018.

https://olkusz.grobonet.com/grobonet/start.php?id=wyniki&name=zenon+kowalski&submit=Szukaj [dostęp: 29.07.2020]

Szukaj

Zapraszamy na Facebooka

POLECAMY: