Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Władysław Wołkowski ps. Wacek

Władysław Wołkowski (1928), ur. 29 IV w Lgocie Wielkiej (pow. olkuski). Syn Jana i Józefy. W 1942 r. ukończył Szkołę Powszechną, a następnie rozpoczął naukę w szkole handlowej w Wolbromiu. W I 1943 r. jednak przerwano prowadzenie zajęć ze względu na wywiezienie części uczniów do III Rzeszy i zamknięcie placówki.

W VI 1944 r. wstąpił do Armii Krajowej. Służył w placówce obejmującą miejscowości Budzyń, Lgota Wielka, Mostek, Porębę Górną i Trzebienice na pograniczu powiatów olkuskiego i miechowskiego. Dowodziła nią Felicja Grzywnowicz ps. Litwinka. Jako szeregowiec pełnił funkcje łącznika pod pseudonimem Wacek. Współpracował tym samym z utworzonym jesienią 1944 r. Oddziałem Partyzanckim ,,Litwinki”, w ramach III Batalionu 116. Pułku Piechoty AK ,,Winiarnia”.

Głównym moim zadaniem była łączność i dostarczanie poleceń członkom oddziału Partyzanckiego AK, zwiad i organizowanie i przewożenie broni. Brałem udział w likwidacji zlewni mleczarskich, ochronie gospodarzy przed rabunkami różnych band oraz likwidacji meliny niemieckiej w majątku Trzebienice.

Od lipca do września 1944 r. został przymusowo zatrudniony przy budowie okopów na terenie Charsznicy i Falniowa. W tym czasie był jednym z organizatorów akcji polegającej na wykupowaniu bądź rozbrajaniu Niemców pilnujących wspomnianych prac ziemnych.

Po zakończeniu wojny wyjechał do Dąbrowy Górniczej, gdzie uczył się w popularnej ,,Sztygarce”, którą ukończył w 1951 r. Został skierowany do pracy w kopalni węgla ,,Zabrze”. W tym czasie ukończył studia wyższe na Politechnice Śląskiej, otrzymując tytuł inżyniera (1957 r.). W następnym roku przeniesiono go do kopalni ,,Niwka-Modrzejów”, gdzie pracował do emerytury.

Mateusz Radomski

Archiwum Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Szukaj

Zapraszamy na Facebooka

POLECAMY: