Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Władysław Łydka

Władysław Łydka (1899-1991), syn Franciszka i Marianny z d. Lekkiej, urodzony we wsi Skalskie (obecnie część Olkusza).

Od 1919 r. żołnierz Wojska Polskiego. Walczył m.in. na froncie litewsko-białoruskim w szeregach 2. pułku piechoty legionów, 2. Dywizji Piechoty Legionów. Odznaczony Krzyżem Walecznych.

Materiały nadesłał prawnuk Maciej Nowak.

Wojskowe Biuro Historyczne, sygn. Władysław Łydka 70/Ł-290 KW

Strona książeczki wojskowej Władysława Łydki.

19 maja 1920 r. podczas ofensywy bolszewickiej, leg. Łydka Władysław został wysłany z 2ma ludźmi na patrol, w celu dowiedzenia gdzie nieprzyjaciel się znajduje. Patrolując las, natknął się na patrol nieprzyjacielski, gdzie bierze 2uch jeńców, odsyła ich do komp., a sam szybkim ogniem zmusił nieprzyjaciela do rozwinięcie się, czem opóźnił atak nieprzyjacielski, dając tem samem czas komp. do zajęcia wygodnej pozycji.

Szczegółowy opis czynu, za który Władysław Łydka otrzymał Krzyż Walecznych.

Szukaj

Zapraszamy na Facebooka

POLECAMY: