Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Wacław Kocyba

Wacław Kocyba (1900-1962), ur. 18 IX w Olkuszu, syn Tomasza i Heleny z d. Lupa. 2 XI 1918 r. wstąpił na ochotnika do Wojska Polskiego. Służył w artylerii, najpierw w 3. Pułku Artylerii Polowej Legionów. Brał udział w wojnie polsko-ukraińskiej o Lwów i Małopolskę Wschodnią, następnie w całej kampanii wojny polsko-bolszewickiej m. in. w wyprawie na Kijów wiosną 1920 r. Po jej zakończeniu został przeniesiony do Centralnego Obozu Szkół Podoficerów Artylerii w Toruniu, którą ukończył z wynikiem dobrym. Następnie mianowanego go specjalnym instruktorem w 27. Pułku Artylerii Polowej we Włodzimierzu Wołyńskim. 22 XII 1921 r. został przeniesiony do rezerwy.

Ukończył trzy oddziały Szkoły Powszechnej w Olkuszu. Od 1916 do 1918 r. pracował w charakterze pomocnika maszynisty na wąskotorowej kolejce w Chmielniku. Od czasu zwolnienia z wojska do 30 IV 1925 r. był zatrudniony w charakterze elektromontera na kopalni „Reden” w Dąbrowie Górniczej. Od 9 V 1927 r. do 2 VII 1930 r. pracował w elektrowni miejskiej w Olkuszu jako monter. Od 20 VII 1930 do 25 XI 1931 r. najął się w przedsiębiorstwie instalacyjnym Stanisława Zmysło jako monter, a następnie od 25 XI 1931 r. powrócił do pracy w elektrowni, tym razem jako maszynista. Ożenił się z Aleksandrą Szyszkowską, z którą miał dwoje dzieci.

Był zaangażowany w działalność Związku Rezerwistów RP, Związku Mieszczan Olkuskich w Olkuszu oraz w drużynie odkażającej Ligy Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej.

Zmarł w 1962 r., jest pochowany na olkuskim cmentarzu.

Opracował Mateusz Radomski

Bibliografia

Fotografie i materiały przesłała wnuczka Ewa Starczewska

Archiwum Państwowe w Katowicach, Akta miasta Olkusza, sygn. 268.

https://olkusz.grobonet.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=2287&inni=0&cinki=0 [dostęp: 09.09.2020]

Dyplom nadania Wacławowi Kocybie Odznaki Honorowej ,,Orlęta” za udział w walkach w obronie Lwowa.

Fotografia portretowa Wacława Kocyby.

Wacław Kocyba [po prawej] z bratem Janem. Żołnierze w mundurach wz. 19 z oznaczeniami stopni (kapral) według regulaminu z 1919 r. Na piersi Wacława Kocyby widoczna odznaka honorowa „Orlęta”.

Wacław Kocyba [w ostatnim rzędzie, stoi drugi od lewej] w czasie kursu w Centralnym Obozie Szkół Podoficerów Artylerii w Toruniu. Widoczna charakterystyczna dla Wojska Polskiego w tym okresie różnorodność umundurowania, na zdjęciu m.in. bluzy austriackie i amerykańskie. Jako nakrycie głowy niepodzielnie dominuje maciejówka.

Szukaj

Zapraszamy na Facebooka

POLECAMY: