Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Stanisław Wołkowski ps. Lisek

Stanisław Wołkowski (1929), ur. 8 X w Lgocie Wielkiej (pow. olkuski). Syn Jana i Józefy z d. Koniecznej. W 1941 r. ukończył Szkołę Powszechną.

W VI 1944 r. wstąpił do Armii Krajowej. Przysięgę składał 5 czerwca przed Felicją Grzywnowicz ,,Litwinką”, przyjął pseudonim ,,Lisek”. Pełnił funkcje łącznika i kolportera. Służył w placówce obejmującą miejscowości Budzyń, Lgota Wielka, Mostek, Porębę Górną i Trzebienice na pograniczu powiatów olkuskiego i miechowskiego, początkowo podporządkowanej Juliuszowi Nowakowi ,,Babiniczowi”. Prowadził działalność wywiadowczą w majątku Trzebienice. Współpracował także z utworzonym jesienią 1944 r. Oddziałem Partyzanckim ,,Litwinki”, w ramach III Batalionu 116. Pułku Piechoty AK ,,Winiarnia”.

Brałem udział przy likwidacji zlewni mleczarskich, ochronie gospodarzy we wsi Budzyń, Lgocie, Trzebienicach przed bandziorami, którzy podszywali się za partyzantów, zabierając gospodarzom ich dobytek. Brałem również udział przy zbieraniu ciepłej odzieży od miejscowych gospodarzy dla naszego Oddziału Partyzanckiego AK. Pełniłem funkcje łącznika i kolportera gazetek, przenosiłem rozkazy i meldunki oraz różne materiały zaopatrzeniowe między Oddziałami Partyzanckimi na terenie powiatów olkuskiego i miechowskiego.

W 1945 r. w obawie przed prześladowaniami wyjechał do Dąbrowy Górniczej, gdzie skończył popularną ,,Sztygarkę”, a następnie od 1950 r. do 1985 r. pracował w Hucie ,,Bankowej”.

Mateusz Radomski

Archiwum Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Szukaj

Zapraszamy na Facebooka

POLECAMY: