Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Stanisław Szczerba

Stanisław Szczerba (1899-?), ur. 8 V w Rabsztynie, w V 1919 r. wstąpił do Wojska Polskiego, służbę odbywał w 2. Pułku Piechoty Legionów, służył w nim do 1922. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

W latach 1922-1931 pracował jako furman u Jana Stachurskiej, następnie w latach 1931-1932 pełnił funkcje gajowego olkuskich lasów miejskich.

W 1919 r. ożenił się z Agnieszką z Wąsielów, miał z nią czwórkę dzieci: Stanisława, Władysława, Janinę i Wiesławę.

Opracował Mateusz Radomski

Archiwum Państwowe w Katowicach, Akta miasta Olkusza, sygn. 273.

Szukaj

Zapraszamy na Facebooka

POLECAMY: