Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Michał Śliwicki

Michał Śliwicki (1899-?), ur. 6 X w Tomaszowie Mazowieckim syn Leona i Weroniki z d. Macho. 15 I 1917 r. wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej na terenie Olkusza. Pełnił w niej funkcje kuriera do Dąbrowy Górniczej i Kielc. Współorganizował pochód protestacyjny względem decyzji traktatu brzeskiego w II 1918 r. W listopadzie 1918 r. brał udział w rozbrajaniu wojsk niemieckich i austriackich na ternie Zagłębia Dąbrowskiego. Od 26 XI 1918 r. wszedł do odradzającego się 2. Pułku Ułanów, z którym brał udział w walkach o Medykę służbę w tej jednostce zakończył 31 XII 1918 r. Następnie został przeniesiony do 1. Pułku Ułanów Krechowieckich, z którym przeszedł kampanię wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej. Zwolniono go 21 III 1921 r. Został odznaczony Odznaką Pamiątkową „Orlęta”, Pamiątkową odznaką „Rozbrojenie Austriaków Niemców Zagłębie Dąbrowskie”, Medalem Pamiątkowym za wojnę 1918-1921 oraz Medalem Niepodległości.

Uczęszczał do olkuskiej Szkoły Rzemieślniczej, w okresie międzywojennym mieszkał w Dąbrowie Górniczej, gdzie pracował na jednej z kopalni jako urzędnik.

Opracował Mateusz Radomski

Bibliografia

Wojskowe Biuro Historyczne, sygn. Michał Śliwicki, MN 27.06.1938.

Szukaj

Zapraszamy na Facebooka

POLECAMY: