Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Michał Bartkiewicz

Michał Bartkiewicz (1902-1951), ur. 20 IX w Wodzisławiu, syn Jana i Konstancji. W czasie I wojny światowej włączył się w ruch skautowy przynależąc do I Olkuskiej Drużyny Skautowej. Od 1 IV 1917 r. w Polskiej Organizacji Wojskowej jako szeregowiec pod pseudonimem „Świerk”. Za pracę w POW został aresztowany na dwa dni w II 1918 r. W pierwszym dniach XI 1918 r. bierze udział w rozbrajaniu wojsk austro-węgierskich w mieście. 11 XI 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Służbę odbywał w Ochotniczym Oddziale Odsieczy Lwowa (późniejszy 19. Pułk Piechoty Odsieczy Lwowa). Brał udział w walkach m.in. o Lwów, Wilno i Lidę. Odznaczony Krzyżem Polskiej Organizacji Wojskowej, Odznaką Pamiątkową „Orlęta”, Odznaką Pamiątkową Frontu Litewsko-Białoruskiego i Medalem Niepodległości.

Ukończył olkuską Szkołę Rzemieślniczą. W okresie międzywojennym pracował w olkuskim magistracie. Aktywnie działał w pracach olkuskich organizacji kombatanckich jak Związku Rezerwistów RP, czy P.O.W. W tym czasie ożenił się z Zofią z d. Dębiec, olkuską fotograf. W 1939 r. posiada stopień starszego sierżanta.

W czasie II wojny światowej zaangażował się w działalność konspiracyjną w Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej jako „Żetoński”. Był odpowiedzialny za łączność w olkuskim obwodzie AK. Wspólnie z Józefem Lipą „Kukułką” brał udział w rozmowach scaleniowych z Gwardią Ludową Polskiej Partii Socjalistycznej – Wolność Równość Niepodległość w 1943 r. W IV 1943 r. zostaje mianowany komendantem olkuskiego obwodu AK „Srebro”, jednak po kilku tygodniach zostaje aresztowany. 6 VIII 1943 r. został osadzony w KL Auschwitz (numer obozowy: 135764), a następnie 29 VIII 1944 r. przeniesiono go do KL Buchenwald. W czasie okupacji otrzymał stopień ppor. czasu wojny. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Po zakończeniu II wojny światowej pracował podobnie jak przed 1939 r. w olkuskim magistracie.

Zmarł 5 VI 1951 r. został pochowany na cmentarzu w Olkuszu.

Opracował Mateusz Radomski

Bibliografia

Archiwum Muzeum Regionalnego PTTK w Olkuszu, Fotografie do 1945 r. sygn. 3/2 i 3/131.

I. Libura, Krokiem zdobywców. Opowieść o I Olkuskiej Drużynie Skautowej 1914-1920, Kraków 2018.

Wojskowe Biuro Historyczne, sygn. Michał Bartkiewicz, MN 27.06.1938.

Wojskowe Biuro Historyczne, sygn. 1777/90/663, s. 100

http://akolkusz.blogspot.com/2018/09/notatek-zadnych-nie-robilismy-jozef.html [dostęp: 09.08.2020]

http://www.auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach/ [09.08.2020]

https://olkusz.grobonet.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=2537&inni=0&cinki=1 [09.08.2020]

Członkowie POW Koła Powiatowego w Olkuszu.

W pierwszym rzędzie siedzą od lewej pierwszy Piątek, drugi Bolesław Otrębski, trzeci Michał Bartkiewicz, siedzą w drugim rzędzie pierwszy NN chłopiec, drugi Józef Urasiński, trzeci Antoni Jarno, czwarty Łoboda, piąty Lorek, szósty Stanisław Wilczyński. W trzecim rzędzie stoją od lewej drugi Jan Żurek, trzeci Żak, piąty Michał Lutyński, Stanisław Kura.

Członkowie Związku Rezerwistów RP w Olkuszu.

Stoi w drugim rzędzie, drugi od lewej Michał Bartkiewicz

Szukaj

Zapraszamy na Facebooka

POLECAMY: