Medal dla najstarszego weterana w powiecie olkuskim

Medal dla najstarszego weterana w powiecie olkuskim

W czwartek 7 lipca 2022 r. odbyła się uroczystość wręczenia medalu „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945” Władysławowi Kulawikowi z Chechła. Przyznane przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów wyróżnienie wręczyli starosta olkuski Bogumił Sobczyk oraz prezes Zarządu Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej porucznik Janusz Kwapisz. Stuletni Władysław Kulawik jest najstarszym weteranem walk o niepodległość mieszkającym w powiecie olkuskim.

Władysław Kulawik urodził się w 1922 r. w Chechle. Podczas II wojny światowej został zaangażowany przez sąsiada, Jana Owieczkę, w działalność konspiracyjną podziemia socjalistycznego – Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej „Wolność-Równość-Niepodległość”. Brał udział w ukrywaniu sztandaru chechelskiej komórki Organizacji Młodzieżowej TUR przed Niemcami oraz spotkaniach konspiracyjnych. Po scaleniu GL PPS z Armią Krajową, współpracował z oddziałem partyzanckim ppor. Gerarda Woźnicy „Hardego”, udzielając schronienia i opieki żołnierzom oddziału. Działał pod pseudonimem „Gruszka”. Obecnie jest członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koła w Kluczach. Przez wiele lat czynnie udzielał się również jako strażak-ochotnik w OSP w Chechle, za co został odznaczony w 2017 r. medalem honorowym im. Bolesława Chomicza. Jest to wyróżnienie nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Medalem tym odznaczani są druhowie, którzy w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Z kolei otrzymany Medal „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945” jest przyznawany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za wybitne zasługi poniesione w walce o niepodległość Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej. Z inicjatywą uhonorowania Władysława Kulawika tym medalem wystąpiło w kwietniu bieżącego roku nasze Koło.

Polecane

IV Manewry Partyzanckie

IV Manewry Partyzanckie

Zmarł por. Edmund Rogalski

Zmarł por. Edmund Rogalski

1,5% podatku dla naszego Koła

1,5% podatku dla naszego Koła

Świąteczno-noworoczne paczki oraz medale dla kombatantów. Kto może je otrzymać?

Świąteczno-noworoczne paczki oraz medale dla kombatantów. Kto może je otrzymać?

Szukaj

Zapraszamy na Facebooka

POLECAMY: