Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Kazimierz Kurkowski

Kazimierz Kurkowski (1901-1960), ur. 1 marca 1901 r., syn Jana i Marii Kurkowskich, zamieszkały w Gorenicach. Objęty poborem do Wojska Polskiego 23.10.1919 r. Wcielony 5.02.1920 r. do 61. Pułku Piechoty, 28.03.1920 r. przeniesiony na front wschodni przeciwko Armii Czerwonej, do obszaru Brody-Krasne-Złoczów, następnie brał udział w wyprawie kijowskiej, nacierając w kierunku Berdyczowa. 8 maja 1920 r. pułk wkroczył do Kijowa, gdzie następnego dnia uczestniczył w defiladzie wojsk polskich na Kreszczatiku. Cofając się następnie pod naporem Armii Czerwonej, zajął stanowiska na przedpolu Warszawy w składzie 1. Armii. W czasie polskiej kontrofensywy 23 września przełamał front pod Mścibowem i Gnieznem k. Wołkowyska. Ostatni ważniejszy bój pułku to udzielenie pomocy 11 października 1920 58. Pułkowi Piechoty w walce o Kojdanów.
21.01.1921 r. został z wojska bezterminowo urlopowany, na krótko pełnił służbę w policji.
Od 1935 r. pracował w kopalni „Siersza” w Trzebini na szybie „Zbyszek”. W 1945 r. został Radnym Rady Narodowej w Olkuszu i w latach 40-tych był Przewodniczącym Zarządu Samopomocy Chłopskiej w Olkuszu. Był m.in. organizatorem odrodzonej straży pożarnej w Gorenicach. Z początkiem lat 50-tych jako przeciwnik kolektywizacji w rolnictwie, zmuszony był do odejścia z życia społeczno-politycznego i wrócił do pracy w kopalni „Siersza”. Zmarł 20 lutego 1960 r.

(Na zdjęciu obok stoi po lewej.) Opracował wnuk, Franciszek Rozmus.

Kazimierz Kurkowski (w centrum, bez munduru) wśród strażaków, rok 1950.

Szukaj

Zapraszamy na Facebooka

POLECAMY: