Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Józef Urasiński

Józef Urasiński (1897-1976), ur. 14 III w Olkuszu. We wrześniu 1916 r. wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej na terenie Olkuszu. Brał czynny udział w rozbrajaniu wojsk austriackich w mieście w dn. 2 XI 1918 r., następnie zgłosił się na ochotnika do 5. Batalionu Strzelców Olkuskich. Wspólnie z nim w I 1919 r. wyruszył na front walk polsko-ukraińskich, następnie w ramach 9. Pułku Piechoty Legionów brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Dosłużył się stopnia sierżanta, kiedy w marcu 1922 r. opuszczał armię. Został odznaczony Krzyżem Walecznych, Odznaką Pamiątkową „Orlęta”, Gwiazdą Przemyśla, Odznaką Pamiątkową Frontu Litewsko-Białoruskiego, Medalem „Polska Swemu Obrońcy”, Medalem „Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości”, Medalem Niepodległości. Następnie podjął pracę jako urzędnik samorządowy w olkuskim magistracie. W 1933 r. ukończył Studium Administracji Komunalnej przy Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. Działa w takich organizacjach jak: Ochotnicza Straż Pożarna, Towarzystwo Popierania Budowy Szkół, Legion Młodych, Związek Mieszczan Olkuskich, Liga Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej, a także Bezpartyjnym Bloku Współpracy z Rządem.

Opracował Mateusz Radomski

Bibliografia

Wojskowe Biuro Historyczne, sygn. Józef Urasiński, MN 18.10.1932.

https://olkusz.grobonet.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=1986&inni=0&cinki=1 [online 17.07.2020]

Szukaj

Zapraszamy na Facebooka

POLECAMY: