Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Jerzy Stolarski

Jerzy Jacek Mikołaj Stolarski (1897-?), ur. 5 XII w Cianowicach. 15 IX 1915 r. wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej pod pseudonimem Longinus. Pełniąc funkcje komendanta lokalnego organizował struktury tej organizacji na terenie Pilicy, Wierbki i Żarnowca. Przebywał tam do IX 1916 r. Ze względu na groźbę wpadki przeniósł się do Olkusza, gdzie przebywał do 1 XI 1918 r. Prowadził ćwiczenia i wykłady, pełnił również rolę kuriera. Zasiadał we władzach olkuskiego POW. Brał udział w rozbrajaniu wojsk austro-węgierskich w mieście na początku XI 1918 r. Miał również należeć do Związku Walki Czynnej.

Wstąpił do 5. Batalionu Strzelców Olkuskich, w którym służył do 15 I 1919 r., następnie został wysłany do Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie, gdzie uczył się do 12 VIII 1919 r. Przydzielono go po jej ukończeniu do 15. Pułku Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej, a 1 IX 1919 r. otrzymał stopień podporucznika. 4 II 1920 r. wraz ze swoją kompanią udał się na front wojny polsko-bolszewickiej, gdzie przebywa do jej zakończenia w III Batalionie tegoż pułku. Od VII 1921 r. do 1 I 1921 r. stacjonuje wraz z 15. Pułkiem Piechoty w Dęblinie. W 1922 r. (decyzja z dn. 1 I 1921 r.) mianowano go porucznikiem. Od 1 II 1928 r. przebywał w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty O. K. nr 1 w Ostrowi-Komarowie, a następnie Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 7a w Jarocinie do 1 IX 1932 r. Od tego dnia służył w 53. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych stacjonującym w Stryju. W maju 1933 r. (decyzja z dn. 1 I 1933) awansowano go na stopień kapitana. We wrześniu 1939 r. brał udział wraz ze swoim pułkiem. Odznaczony trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921 i Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.

Szkołę powszechną ukończył w Kielcach, rozpoczął tam także gimnazjum, jednak ze względu na wybuch I wojny światowej klasy 6 i 7 zaliczył w olkuskim gimnazjum.

Opracował Mateusz Radomski

Bibliografia

Wojskowe Biuro Historyczne, sygn. Jerzy Stolarski MN 16.03.1937.

https://pl.wikipedia.org/wiki/53_Pu%C5%82k_Piechoty_Strzelc%C3%B3w_Kresowych [dostęp: 16.08.2020].

Szukaj

Zapraszamy na Facebooka

POLECAMY: