Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Jakub Jakubek

Jakub Jakubek (1896-1974), ur. 25 VII w Sobiesękach (gm. Skała, ówczesny pow. olkuski, obecnie krakowski) syn Karola i Franciszki. Otrzymał podstawowe wykształcenie. 7 XI 1918 r. wstąpił jako ochotnik do 5 Batalionu Strzelców Olkuskich. 8 I 1919 r. razem z batalionem wyjechał na front wojny polsko-ukraińskiej, walczył m.in. o Lwów. W czasie starcia pod Brzeżanami został ranny w brzuch. Następnie brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 9 Pułku Piechoty Legionów w ramach Frontu Litewsko-Białoruskiego, na początku biorąc udział w starciach na terenie Łotwy, następnie zaś przeszedł cały szlak bojowy wraz ze swoim Pułkiem. 30 IV 1921 r. został przeniesiony do rezerwy. Otrzymał stopień szeregowego.

W 1922 ożenił się z Jadwigą Rączkowską. Mieszkał w Czeladzi, gdzie pracował jako górnik. Po II wojnie światowej wyjechał do Kluczborka, gdzie zmarł 22 IV.

Materiały nadesłał Marek Bijak

Dyplom potwierdzający nadanie Odznaki Honorowej ,,Orlęta”.

Jakub Jakubek (z lewej) wraz z towarzyszem broni.

Jakub Jakubek (z lewej) wraz z towarzyszem broni.

Szukaj

Zapraszamy na Facebooka

POLECAMY: