Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Franciszek Gasiński

Franciszek Gasiński (1901-1991), ur. 24 IX w Proszowicach, syn Jakuba i Katarzyny z domu Nideckiej. 1 III 1917 r. wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej na terenie Proszowic pod pseudonimem Spiech. 1 XI 1918 r. brał udział w rozbrajaniu Austriaków na rodzinnym obszarze. Następnie wstąpił do 5. Batalionu Strzelców Olkuskich, z którym walczył m. in. z bandą K. jesienią 1918 r. I 1919 r. wyjechał na front wojny polsko-ukraińskiej, a następnie już w ramach III batalionu 9. Pułku Piechoty Legionów brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W sumie przebywał 30 miesięcy na froncie. W 1921 r. opuścił szeregi armii. Służył w policji (pion polityczny) na Górnym Śląsku, następnie jako urzędnik Towarzystwa Akcyjnego „Zawiercie”. W czasie II wojny światowej walczył w szeregach Armii Krajowej na terenie powiatu zawierciańskiego. Zmarł 16 VIII w Zielonej Górze, gdzie został pochowany.

http://www.mzp.pl/wyszukiwarka-grobow/szczegoly/24821?fbclid=IwAR1q-9BkK-sQ5DjC2f1qr7iUu2HJKMyfuYgyKL1tm5hNV1Si0MsfTEhXvuA [online 24.07.2020]

Archiwum Oddziału PTTK w Olkuszu, V Batalion Strzelców Olkuskich, sygn. 3, Materiały Franciszka Gasińskiego

Wojskowe Biuro Historyczne, sygn. Franciszek Gasiński MN 05.08.1937.

Szukaj

Zapraszamy na Facebooka

POLECAMY: