Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Feliks Belica ps. Goryl

Feliks Belica (1925-2014), syn Feliksa i Antoniny z d. Kocjan, ur. 16 III w Olewinie. Ukończył Szkołę Powszechną, z zawodu był ślusarzem. Pracował w Olkuskiej Fabryce Naczyń Emaliowanych.

W czerwcu 1944 r. wstąpił do konspiracji pod pseudonimem Goryl. Do jesieni tego roku działał w ramach Pułku ,,Srebro” Armii Krajowej, następnie w wyniku przeprowadzonej w nocy z 29 na 30 listopada akcji pod dowództwem Wacława Kalarusa ,,Tarzana” na olkuską emaliernię z oddziałem musiał udać się do Generalnego Gubernatorstwa.

Grupa olkuszan została przydzielona do plutonu Kazimierza Mikuły ,,Korbola” 4. Kompanii 116. Pułku Piechoty ,,Winiarnia” AK tzw. Oddziału Partyzanckiego ,,Litwinki”. W nocy 9 stycznia ,,Goryl” brał udział w starciu z Niemcami pod Osiekiem.

Po zakończeniu wojny był przesłuchiwany przez organy bezpieczeństwa. W 1989 r. wstąpił do Stowarzyszenia Żołnierzy AK, a następnie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Olkusz. Był jednym z inicjatorów powstania sztandaru. Został też jego pierwszym chorążym.

Otrzymał Krzyż Partyzancki, Krzyż Armii Krajowej, Odznakę ,,Akcji Burza” i Odznakę ,,Weteran Walk o Niepodległość”.

Mateusz Radomski

Archiwum Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Olkusz, Akta Personalne, sygn. AK.P.4

Szukaj

Zapraszamy na Facebooka

POLECAMY: