Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Bronisław Otrębski

Bronisław Otrębski (1897-?), ur. 10 III w Pilicy. Syn Andrzeja i Bronisławy z Bielaków. Podczas I wojny światowej zaangażował się w ruch skautowy, a następnie wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej pod pseudonimem Łokietek, pełniąc funkcje zastępcy komendanta lokalnego. Przechowywał broń i uczestniczył w akcjach sabotażowych. Brał udział w rozbrajaniu wojsk austriackich w Pilicy, Ogrodzieńcu i Łazach, a także niemieckich w Zawierciu. Przez krótki okres czasu pełnił funkcję komendanta posterunku w Ogrodzieńcu. Zajmował się rekrutowaniem ochotników do 5. Batalionu Strzelców Olkuskich, do którego sam należał jako sekcyjny. Wraz z tą jednostką wyruszył na front w I 1919 r. Walczył pod Lubieniem Wielkim w wojnie polsko-ukraińskiej, a następnie przeszedł cały szlak bojowy w wojnie polsko-bolszewickiej. Z armii został zwolniony w 1921 r. Był dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych, a także Krzyżem Polskiej Organizacji Wojskowej, Krzyżem Niepodległości, Gwiazdą Przemyśla oraz Odznaką Pamiątkową Frontu Litewsko-Białoruskiego. Ukończył 4 klasy kieleckiego gimnazjum. Osiadł w Pilicy, będąc rolnikiem posiadał własne gospodarstwo. Pełnił funkcje prezesa Związku Strzeleckiego w Pilicy, a także skarbnika pilickiego koła P.O.W. Ponadto został skarbnikiem Stowarzyszenia Spożywców „Siła” w Pilicy, działał również w spółdzielni mleczarskiej.

Opracował Mateusz Radomski

Bibliografia

Wojskowe Biuro Historyczne, sygn. Bolesław Otrębski KN 18.10.1932

Szukaj

Zapraszamy na Facebooka

POLECAMY: