Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Bronisław Olewiński ps. Bobka, Kogut

Bronisław Olewiński (1923-2020), ur. 22 VIII w Mostku, syn Jakuba. W VI 1944 r. dzięki Stanisławowi Kordysowi wstąpił do Armii Krajowej. Przyjął pseudonim Bobka lub Kogut. Służył w placówce obejmującą miejscowości Budzyń, Lgota Wielka, Mostek, Porębę Górną i Trzebienice na pograniczu powiatów olkuskiego i miechowskiego. Dowodziła nią Felicja Grzywnowicz ,,Litwnika” podporządkowana Juliuszowi Nowaka ,,Babiniczowi”. Był członkiem utworzonego jesienią 1944 r. Oddziału Partyzanckiego ,,Litwinki”, działającego w ramach III Batalionu 116. Pułku Piechoty AK ,,Winiarnia”. Brał udział w wypadzie na Gorenice, w czasie której partyzanci zostali zaskoczeni przez niemiecką obławę w Osieku koło Olkusza 9 I 1945 r. Wraz z całym Oddziałem udało mi się wycofać.

Po zakończeniu wojny w 1945 r. został wcielony do wojska do 8. Zapasowego Pułku Piechoty, następnie do 53. Pułku Piechoty, później do Batalionu Ochrony Generalnego Sztabu. W 1946 r. został zdemobilizowany.

Zmarł 20 lutego 2020 r., został pochowany na cmentarzu w Mostku.

Mateusz Radomski

Zbiory syna Jerzego Olewińskiego

Legitymacja kombatancka Bronisława Olewińskiego

Książeczka wojskowa Bronisława Olewińskiego

Awans na stopień podporucznika dla Bronisława Olewińskiego

Szukaj

Zapraszamy na Facebooka

POLECAMY: