Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Apoloniusz Strzelecki

Apoloniusz Strzelecki (1898-?), ur. 2 VII w Olkuszu. Od 15 II 1915 r. zaangażował się w ruch skautowy na terenie miasta. Następnie rozpoczął pracę w Polskiej Organizacji Wojskowej. 14 XI 1918 r. wstąpił Wojska Polskiego. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej jako kapral. Został ranny w nogę pod Surażem nad Narwią. Odszedł z wojska w 1922 r. W 1914 r. uczęszczał do olkuskiego gimnazjum. Po odbyciu służby w armii najął się do pracy kopalni węgla kamiennego przy pomiarach na kopalni „Flora” (Dąbrowa Górnicza), a od 1927 r. podjął się zarobku w firmie budowlanej Kraków-Cieszyn, a już rok później przeprowadził się na Pomorze, gdzie w 1932 r. zatrudniony został w Szefostwie Fortyfikacji Toruń. Od 1930 r. studiował na wydziale inżynierii lądowej w paryskim Instytucie Politechnicznym.

Opracował Mateusz Radomski

Bibliografia

Archiwum PTTK Oddział w Olkuszu, Związek Harcerstwa Polskiego, sygn. 1

Wojskowe Biuro Historyczne, sygn. Apoloniusz Strzelecki KZ 23-1266

Szukaj

Zapraszamy na Facebooka

POLECAMY: