Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Aleksander Żelawski

Aleksander Żelawski (1901-1953), syn Jana i Anny z d. Pierwocha, ur. 4 I w Miechowie. w 1916 r. wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej na terenie Olkusza, przybrał pseudonim Wilk. Następnie 1 XI 1918 r. z jej ramienia brał udział w rozbrajaniu żołnierzy austriackich stacjonujących w mieście. Jako ochotnik, w stopniu szeregowca, jeszcze w tym samym miesiącu wszedł w skład 5 Batalionu Strzelców Olkuskich i razem z nim został włączony do 9 Pułku Piechoty Legionów. W czasie służby w tej jednostce otrzymał stopień kaprala. Został zwolniony z wojska w 1922 r. Otrzymał odznaki pamiątkowe „Orlęta”, „Gwiazdę Przemyśla”, a także „Odznakę Polskiej Organizacji Wojskowej”. Został odznaczony również Medalem Niepodległości w dn. 18 X 1932 r. Ukończył Szkołę Rzemieślniczą w Olkuszu. W okresie międzywojennym pracował jako prywatny urzędnik w Cementowni „Klucze” na stanowisku ekspedytora. Zmarł w 14 X 1953 r., został pochowany w Olkuszu.

Opracował Mateusz Radomski

Bibliografia

Wojskowe Biuro Historyczne, sygn. Aleksander Żelawski 22.10.1932.

https://olkusz.grobonet.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=585&inni=0&cinki=2 [dostęp 22.06.2020].

Szukaj

Zapraszamy na Facebooka

POLECAMY: