Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Światowy Związek Żołnierzy AK Olkusz

Adam Kania ps. Siekiera

Adam Kania (1921-1996), ur. 3 IV 1921 r. w Sułoszowej, ukończył szkołę podstawową w swojej rodzinnej wsi w 1935 r. Następnie został przyjęty jako uczeń w warsztacie kołodziejskim. W 1940 r. otworzył własny warsztat. Jego rodzina była zaangażowana w ruch ludowy, ojciec Leon działał na rzecz PSL ,,Piast”, a później należał do Stronnictwa Ludowego.

W kwietniu 1942 r. Adam został zwerbowany do Batalionów Chłopskich przez Eugeniusza Rudzińskiego ,,Niedopytanego”, wobec niego i Stefana Pasternaka złożył przysięgę. Przyjął pseudonim ,,Siekiera”. Przydzielono go do plutonu ,,Dąb”, 3. drużyny Juliana Żurady ,,Orła”, po ukończonym szkoleniu został dodatkowo wcielony do drużyny dywersyjnej. W październiku 1943 r. skierowano go do szkoły podoficerskiej, gdzie wykładowcą był Stefan Górski ,,Stół”. Ukończył ją w czerwcu 1944 r., otrzymując stopień kaprala.

W czerwcu 1944 r. został przeniesiony do plutonu łączności, gdzie stanął na czele patrolu telefonicznego. Ukończył tam kolejny kurs, tym razem łączności przewodowej. Następnie szkolił swoich podkomendnych. Niemniej nadal uczestniczył w działaniach dywersyjnych.

Przez cały okres aktywności konspiracyjnej prowadził wywiad, transportował i melinował broń dla oddziału Jana Pieńkowskiego ,,Mohorta”. Organizował tytoń dla kolegów z lasu. Kolportował również prasę (Żywią i Bronią).

Brał udział w następujących akcjach:

 • 5 V 1942 r. zniszczono zlewnie mleka w Sienicznie, Zedermanie i Zimnodole;
 • 8 VI 1942 r. rozbrojono trzech Niemców z administracji leśnej na terenie leśnictwa Żurada, zdobywając 3 karabiny i wykonując karę chłosty;
 • 1 VIII 1942 r. wymierzono karę chłosty sołtysom Jerzmanowic, Gorenic i Racławic Olkuskich;
 • 31 VIII 1942 r. ostrzelano posterunek straży granicznej w Sienicznie oraz zniszczono niemieckie flagi na punkcie graniczny;
 • 28 IX 1942 r. wymierzono karę chłosty kilku mieszkańcom Olewina za gadulstwo i wysługiwano się władzom okupacyjnym;
 • 29 IX 1942 r. zniszczono bimbrownie we wsiach Zimnodół, Zawada, Gotkowice, Kosmolów, Szklary, Przeginia i Łazy w pow. olkuskim wymierzając karę chłosty;
 • 3 III 1943 r. we wsi Zimnodół rozbrojono w zasadzce 2 strażników granicznych, zdobyto 1 karabin i 1 pistolet maszynowy i amunicje;
 • 2 VII 1944 r. zlikwidowano dwóch agentów gestapo w Sułoszowej;
 • 11 VII 1944 r. ubezpieczano odskok grupy ,,Parasola” Armii Krajowej po akcji ,,Koppe”;
 • 3 VIII 1944 r. rozbito posterunek żandarmerii w Skale;
 • 9 IX 1944 r. w Przegini rozbrojono Niemców, zdobywając broń i amunicje;

17 stycznia 1945 r. w związku z zajęciem powiatu olkuskiego przez Armię Czerwoną zakończył pracę konspiracyjną. Ujawnił się 13 października 1945 r. Zmarł 2 IV 1996 r.

Materiały przekazała wnuczka Paulina Adamek

Opaska Batalionów Chłopskich z okresu wojny

Legitymacja Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionu Chłopskich

Krzyż Partyzancki i Krzyż Batalionów Chłopskich

Drugi od prawej – Adam Kania

Szukaj

Zapraszamy na Facebooka

POLECAMY: